Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

  • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
  • dels genom att erbjuda utbildningar och informationsinsatser kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


Efterlysning – praktikant till förstudie!

Vi vill flagga upp för att omständigheterna hos oss gällande möjlighet att göra praktik har ändrats.

 

 

Vi söker därför nu efter DIG som vill göra ideell praktik hos oss och kan börja ganska omgående. Du kommer att arbeta specifikt med en förstudie utifrån ett barnrättsperspektiv.

 

 

Då omständigheterna är plötsliga och tiden kort kommer vi frångå vår egentliga struktur för praktikansökningar vid detta specifika tillfälle. Är du intresserad så skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se

 

Publicerat 28/9 2015 i kategorin Okategoriserade.


Välkommen PeaceWorks Sweden och FIFH Malmö

På styrelsemötet den 22 september beviljades föreningen PeaceWorks Sweden och FIFH Malmö medlemskap i MmD.

 

Vi på MmD är oerhört stolta och glada över att dessa föreningar anslutit sig som medlemmar i MmD. Vi ser fram emot givande och inspirerande samverkan framöver.

 

Mer information om PeaceWorks se deras hemsida:http://peaceworks.se

för mer information om FIFH Malmö se deras hemsida: http://www.fifh.com

Publicerat 24/9 2015 i kategorin Okategoriserade.


Sommarstängt vecka 27-31

Malmö mot Diskriminering kommer att hålla stängt i vecka 27-31 i sommar. Under perioden 29 juni till och med den 3 augusti 2015 besvarar vi därför inte mail eller telefonsamtal. Så snart vi är åter kommer vi besvara inkomna mail, samtal och ärenden i kronologisk ordning.

 

Anmäla diskriminering?

Vi kan ta emot nya anmälningar efter den 3 augusti. Tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett. Om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Vi vill passa på att önska Er alla en en fin sommar!

Publicerat 10/6 2015 i kategorin Okategoriserade.


Välkommen FUB

På styrelsemötet igår den 12 maj beviljades föreningen För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (Malmö) medlemskap i MmD.

 

Vi på MmD är oerhört stolta och glada över att föreningen anslutit sig som medlemmar i MmD. Vi ser fram emot givande och inspirerande samverkan framöver.

 

Mer information om föreningen på FUB:s hemsida: http://www.fub.se/lan/fub-skane-lan

 

Publicerat 13/5 2015 i kategorin Okategoriserade.