Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en ideell förening som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Vi erbjuder kostnadsfri juridiskt rådgivning till personer som upplever sig blivit diskriminerade på arbetsplatsen, i skolan, som arbetssökande eller inom någon av de andra områden som skyddas enligt diskrimineringslagen.

Vi som arbetar på Malmö mot Diskriminering har tystnadslöfte. Du som vänder dig till oss för stöd och hjälp med att tillvara ta dina rättigheter kan därför känna dig helt trygg i att vi inte lämnar någon information vidare utan ditt godkännande. Då vi inte är en myndighet omfattas vi ej av offentlighetsprincipen.

Vi erbjuder även kompetenshöjande insatser i form av såväl paketlösningar som skräddarsydda föreläsningar, seminarier och utbildningar inom fältet mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi riktar oss till såväl föreningsliv, som till näringsliv och till offentliga aktörer. Är du intresserad och vill veta mer så kontakta oss gärna!

Nyheter från MmD


Sommarstängt på MmD

Sommaren springer iväg och juni är redan över. Vi på Malmö mot Diskriminering vill därför passa på att informera om att vi har sommarstängt från och med den 7 juli till och med den 11 augusti. Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 11 augusti.

 

Anmäla diskriminering?
Vi kan ta emot anmälningar efter den 11 augusti, tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett, om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO).  DO nås på telefon 08-120 20 700

 

Diskriminerad på jobbet?
Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700.

Publicerat 4/7 2014 i kategorin Okategoriserade.


Malmö mot Diskriminering begär överprövning

Malmö mot Diskriminering begär överprövning av åklagarmyndighetens beslut att inte inleda förundersökning gällande ett hatbrott där en person upprepade gånger kallats för n-ordet.

 

MmD:s klient, H, anmälde 6 augusti 2013 till polisen i Malmö att en kollega vid flertalet tillfällen kallat honom neger, vilket rubricerades som förolämpning. H underrättades 24 oktober 2013 att åklagaren Mats Svensson beslutat att inte inleda förundersökning. Detta motiverades i sin helhet enligt följande:

 

”I dagens samhälle torde det råda en allmän uppfattning att ordet neger kan vara negativt laddat och att det därför är olämpligt att använda detta ord. Ordet i sig innehåller dock ingen sådan nedsättande eller kränkande värdering att det är ägnat att såra en annan persons självkänsla.”

 

Formuleringen i detta beslut var i sig kränkande för H, som blev mycket illa berörd och kände att hans anmälan inte togs på allvar. MmD finner det anmärkningsvärt att det i beslutet inte angetts något rättsligt stöd för bedömningen. Detta är i sig problematiskt, men i synnerhet då bedömningen är långt ifrån given utifrån det rättsläge som råder idag. MmD begär därför som ombud för H överprövning av beslutet.

 

”MmD ser det som ytterst problematiskt att åklagarmyndigheten, utan lagstöd, tar sig detta tolkningsföreträde speciellt med tanke på ordets bakgrund, de föreställningar som är förknippade med ordet och de känslor det väcker” säger MmD:s jurist Karin Henrikz.

 

Pressmeddelandet i sin helhet

Bilaga 1 – Begäran om överprövning

Bilaga 2 – Beslut om nedläggning

 

För mer information kontakta MmD på info@malmomotdiskriminering.se

 

 

Publicerat 18/6 2014 i kategorin Okategoriserade.


MmD på Nordiskt Forum och Feministisk Festival

Den här veckan är det dags för Nordiskt Forum, det största feministiska mötet i Norden på 20 år, och på Feministisk Festival, gratisfestivalen som kompletterar Nordiskt Forum och arrangeras i Folkets Park i Malmö.Vi på Malmö mot Diskriminering deltar i båda arrangemangen med ett antal olika programpunkter:

 

Har du rätten på din sida?

Malmö mot Diskriminering håller en workshop på Feministisk Festival om diskrimineringslagens möjligheter och begränsningar utifrån intersektionella perspektiv på skyddsgrunderna kön och könsidentitet. Workshopen kommer vara uppbyggd kring case samt deltagarnas egna erfarenheter.

Tid: 12 juni kl 15.30-17.00

Lokal: Biston, Moriska Paviljonen, Folkets Park

OBS! Begränsat till 20 platser.

Länk till workshopen på Facebook

 

Normer, kön och könsidentitet

Hur är det att jobba med HBTQ frågor 2014 i Sverige? Malmö stad, RFSL Rådgivningen Skåne, Mötesplatsen HaBiTat Q, Malmö mot Diskriminering och ABF pratar på Nordiskt Forum kring utmaningar och utvecklingspotential i juridiken och praktiken.

Tid: 13 juni kl 16.00-17.30

Lokal: Canth, MalmöMässan

OBS! Biljett till Nordisk Forum krävs

Länk till seminariet på Facebook

 

Juridisk aktivism?

Vad är juridisk aktivism? Vem kan syssla med det? Hur kan jurister, civilsamhället och privatpersoner använda juridiken som en del i jämställdhetsarbetet? Vilken koppling har den juridiska aktivismen till den politiska aktivismen? På Nordiskt Forum kommer representanter från Malmö mot Diskriminering att tala kring dessa frågor och andra som rör ämnet.

Tid: 14 juni kl 13.00-13.30

Lokal: Fria scenen Parks, Malmö Arena.

Länk till seminariet på Facebook 

 

Stadsrummet ur ett jämlikhetsperspektiv

Vem byggs staden för? Vem utformas den efter? Hur förstår vi staden som en politisk och aktivistisk arena och hur demokratisk, trygg och tillåtande är staden för feministiska aktivister och samhällsvisionärer. MmD deltar i panelsamtal på Feministisk Festival kring dessa frågor och andra som rör ämnet.

Tid: 14 juni kl 14.00-15.30

Lokal, Trädgården, Moriska Paviljongen, Folkets Park

Länk till panelsamtalet på Facebook

 

Publicerat 10/6 2014 i kategorin Okategoriserade.


Nästa nummer av vårt Nyhetsblad

Nu finns det senaste numret av Malmö mot Diskriminerings Nyhetsblad ute. Den här gången med lite extra fokus på Nordiskt Forum och Feministisk Festival och MmD:s aktiviteter där.

 

Vi har också tagit fram en särskild affisch för våra programpunkter på Nordiskt Forum och Feministisk Festival. Den får ni mer än gärna hjälpa till att sprida!

 

Nyhetsblad 2014 – 2

 

Affisch – Nordiskt Forum och Feministisk Festival

 

Publicerat 4/6 2014 i kategorin Okategoriserade.


Tjänsten som projektledare

Vi på Malmö mot Diskriminering vill tacka alla som sökt tjänsten som projektledare för projektet om diskriminering på bostadsmarknaden.

 

Vi har gått igenom alla ansökningar och genomfört en första intervju med ett antal kandidater. Efter detta väntar en andra intervju med representanter från Malmö mot Diskriminerings styrelse.

 

Alla ansökningar har bedömts utifrån svaren på de frågor som vi ställt och utifrån de kompetenskrav som tjänsten ställer. Alla ansökningar har behandlats anonymt i enlighet med vår rekryteringsprocess och det är först inför intervjuerna som person och personuppgifter har matchats ihop med en ansökan.

 

Har ni frågor om rekryteringen, kontakta verksamhetsansvarig Johan Ekblad på 076 – 77 45 700.

Publicerat 2/6 2014 i kategorin Okategoriserade.