Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en ideell förening som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Vi erbjuder kostnadsfri juridiskt rådgivning till personer som upplever sig blivit diskriminerade på arbetsplatsen, i skolan, som arbetssökande eller inom någon av de andra områden som skyddas enligt diskrimineringslagen.

Vi som arbetar på Malmö mot Diskriminering har tystnadslöfte. Du som vänder dig till oss för stöd och hjälp med att tillvara ta dina rättigheter kan därför känna dig helt trygg i att vi inte lämnar någon information vidare utan ditt godkännande. Då vi inte är en myndighet omfattas vi ej av offentlighetsprincipen.

Vi erbjuder även kompetenshöjande insatser i form av såväl paketlösningar som skräddarsydda föreläsningar, seminarier och utbildningar inom fältet mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi riktar oss till såväl föreningsliv, som till näringsliv och till offentliga aktörer. Är du intresserad och vill veta mer så kontakta oss gärna!

Nyheter från MmD


Två nya medlemmar i MmD

På MmD:s styrelsemöte den 12 augusti beviljades två nya förening medlemskap i MmD,  RFHL Malmö och Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden.

 

MmD är mycket stolta och glada över att dessa två föreningar anser att MmD är en så viktig resurs för arbetet för mänskliga rättigheter, allas lika värde, värdighet och rätt och mot diskriminering, att föreningarna ansökt om medlemskap hos oss. Vi ser fram emot framtida samarbeten.

 

För mer info om de båda föreningarna så deras respektive hemsidor:

RFHL Malmö

Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden

 

Publicerat 20/8 2014 i kategorin Okategoriserade.


Show me the Plan

Den 30 juni presenterade MmD tillsammans med Ungdom mot Rasism (UMR) rapporten Show me the Plan – Granskningsrapport och handbok om skolors likabehandlingsarbete i samband med ett seminarium på Almedalen.

 

Rapporten innehåller två olika delar där MmD står för den inledande juridiska granskningen av 21 likabehandlingsplaner från slumpmässigt utvalda grund- och gymnasieskolor i Malmö. UMR står för den avslutande delen med metoder och tips för ett långsiktigt och hållbart likabehandlingsarbete.

 

MmD:s granskning ger en dyster bild av situationen då endast 2 av 21 planer når upp till lagens krav. Men precis som vi skriver i rapporten är detta inte endast skolornas fel. Lagens otydlighet och avsaknaden av effektiva metoder för ett långsiktigt likabehandlingsarbete inom skolan utgör en stor del av problemet.

 

MmD:s och UMR:s gemensamma förhoppning är att rapporten ska kunna användas dels som rapportunderlag för ökat politiskt stöd till skolor gällande skolors likabehandlingsarbete och dels som en handbok för de elever och skolpersonal som önskar förbättra den egna skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Hela rapporten finns här: Show me the Plan – Granskningsrapport och handbok om skolors likabehandlingsarbete

 

Publicerat 18/8 2014 i kategorin Okategoriserade.


MmD i media

Under sommaren har MmD synts i media vid några olika tillfällen. Här kommer en kort sammanfattning:

 

2014-06-02 Fastighetstidningen

MmD:s jurist blev i början av sommaren intervjuad av Fastighetstidningen, en branschtidning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, ang. diskrimineringslagen och diskriminering på bostadsmarknaden.

Hela artikeln finns här.

 

2014-06-30 Sveriges Radio P4 – Malmöhus

Hanna Carlsson för Malmö mot Diskriminering och Ana Marega från Ungdom mot Rasism intervjuas av Sveriges Radio i samband med MmD:s och UMR:s rapportsläpp samma dag i Almedalen.

Hela intervjun finns här.

 

2014-07-17 Sydsvenskan

Sydsvenskan skriver om ett ärende där MmD hjälpt till att göra en DO-anmälan.

Hela artikeln finns här. 

 

2014-07-29 Sveriges Radio P1

Sveriges Radio P1:s reportageserie  ”Tak över huvudet” handlade den 29 juli om diskriminering på bostadsmarknaden och ärendet i reportaget drivs av en av MmD:s jurister.

Hela reportaget finns här.

 

Publicerat 11/8 2014 i kategorin Okategoriserade.


Tillbaka på kontoret

Från och med idag är vi på MmD tillbaka som vanligt efter sommaren. Framför oss har vi en temin med en massa spännande aktiviteter. Håll utkik här på hemsidan och på vår Facebook-sida för regelbundna uppdateringar.

Publicerat 11/8 2014 i kategorin Okategoriserade.


Sommarstängt på MmD

Sommaren springer iväg och juni är redan över. Vi på Malmö mot Diskriminering vill därför passa på att informera om att vi har sommarstängt från och med den 7 juli till och med den 11 augusti. Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 11 augusti.

 

Anmäla diskriminering?
Vi kan ta emot anmälningar efter den 11 augusti, tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett, om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO).  DO nås på telefon 08-120 20 700

 

Diskriminerad på jobbet?
Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700.

Publicerat 4/7 2014 i kategorin Okategoriserade.