Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

 

 • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
 • dels genom att erbjuda informationsinsatser, kompetensutveckling och processtöd kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
 • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


Pressmeddelande från MmD

Rasistiska fördomar försvårar för personer med utländska namn över hela Europa visar ny undersökning.

 

Etnicitet påverkar människors tillgång till arbetsmarknaden i hela Europa. En rad organisationer, däribland Malmö mot Diskriminering, har under våren 2016 utfört diskrimineringstester på arbetsmarknaden. Detta har skett genom att fiktiva personer sökt arbeten, dessa personer har haft samma meriter i form av arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och språkkunskaper. Skillnaden har utgjorts av de sökandes namn samt utseende. I samtliga nio länder som deltog i studien visade det sig att personer med utländska namn och utseende kallades till färre intervjuer än personer som tillhörde respektive länders majoritetsbefolkning.

 

Studien som gjorts samtidigt i nio olika länder under våren av lokala organisationer har till syfte att gemensamt på en europeisk nivå lyfta frågan om hur fördomar och rasism skapar hinder på arbetsmarknaden för människor. Studien är också en reaktion på den ökande främlingsfientlighet och nationalism som samtliga inblandade organisationer känner av i sitt dagliga arbete.

 

Testerna är förhållandevis små men backas upp av andra större studier i många länder. I Sverige fick exempelvis Linneuniversitetet liknande resultat i sin betydligt större studie med 3000 fiktiva jobbansökningar. Studierna är också ett sätt att visa på hur lokala organisationer runt om i Europa kan arbeta för att lyfta och synliggöra diskriminering på arbetsmarknaden och på så sätt skapa debatt och förhoppningsvis förändring.

 

Studien i korthet

Länder där studien gjorts

 • Sverige
 • Danmark
 • Belgien
 • Frankrike
 • Italien
 • Slovenien
 • Kosovo
 • Serbien
 • Ukraina

 

Testerna i Sverige

Sektor: Service (reception/café)

Område: Skåne

Skillnad mellan sökande: Hudfärg och namn

Resultat: I 25 % av fallen blev sökanden tillhörande majoritetsgruppen kallad till intervju. I 16 % av fallen blev sökanden tillhörande minoritetsgruppen kallad till intervju.

 

För studien i sin helhet, information om de inblandade organisationerna och tips på sätt att arbeta för att motverka rasism, klicka här!

 

Publicerat 29/4 2016 i kategorin Okategoriserade.


Dags för årsmöte 2016

Nu är alla handlingar klara inför MmD:s årsmöte 2016. Alla handlingar och all information finns på sidan för årsmötet.

 

I direkt anslutning till mötet kommer Nils Karlsson (MP), Malmö stads kommunalråd med ansvar för frågor rörande demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, att berätta om stadens arbete.

 

Nya anmälningar eller eventuella återbud kan lämnas till Verksamhetschef Johan Ekblad på telefon 0702-304495 eller johan.ekblad@malmomotdiskriminering.se.

 

Publicerat 31/3 2016 i kategorin Okategoriserade.


Ärendestopp på MmD

På grund utav hög ärendeinströmning i kombination med många tunga ärenden sedan tidigare har MmD beslutat att införa ett ärendestopp under perioden 7 mars till och med 10 april. Detta innebär att vi inte tar emot nya ärenden under perioden.

 

 

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till.

 

Vi har dock vår telefonrådgivning fortsatt öppen på onsdagar klockan 10-14. Vi tar emot samtal på tfn 040-636 51 40.

 

Publicerat 8/3 2016 i kategorin Okategoriserade.


Välkommen 2016!

God fortsättning på det nya året!

 

MmD är åter öppet. De mail och telefonsamtal som inkommit under stängning kommer att besvaras i turordning.

 

Vår första juridiska rådgivning öppnar onsdag 13 januari kl 10.00.

 

Följ oss gärna på Facebook. Där uppdaterar vi alltid nyheter och aktuella händelser först.

 

Publicerat 11/1 2016 i kategorin Okategoriserade.


MmD håller stängt från 21 december 2015 – 7 januari 2016

Nu knackar snart ledigheten på dörren och det innebär att MmD kommer att stänga kontoret för semester och röda dagar. MmD håller stängt från måndag 21 december 2015 t o m torsdag 7 januari 2016.

Under denna period kommer vi ej besvara telefon eller mail.

 

Om du önskar få information om diskrimineringslagen under den period MmD har stängt så kan du vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO), vilken är den myndighet som har tillsyn över diskrimineringslagen. DO har möjlighet att svara på generella frågor om lagen. De har dock inte möjlighet att bedöma enskilda ärenden.

För mer om DO:s öppettider under jul och nyår se www.do.se.

 

Om ärendet är akut!

Preskriptionstiden (den tiden inom vilken ett klagomål måste tas upp i domstol) är generellt sätt två år med undantag från arbetslivet där den kan vara så kort som två veckor. Om ditt ärende har väldigt kort preskriptionstid rekommenderar vi att du tar kontakt med ett juridiskt ombud. Juridiska ombud hittas enklast på advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se. Observera dock att detta kan medföra kostnader.

OBS: om diskrimineringen skett i arbetslivet och du är fackligt ansluten så ska du i första hand alltid vända dig till ditt fackförbund

 

Med en önskan om en skön ledighet och därtill fin start på 2016!

Publicerat 16/12 2015 i kategorin Okategoriserade.