Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

 

  • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
  • dels genom att erbjuda informationsinsatser, kompetensutveckling och processtöd kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


MmD bjuder in till konferens!

Hjärtligt välkomna till konferens! Konferensen är den 28 och 29 mars och den ena handlar om bostadsdiskriminering och den andra dagen är om barn, boende och diskriminering.
 
Vill du anmäla dig till någon av dagarna?
28-mars vykort
 
Vi vill lyfta frågor kring hur vi kan motverka diskrimineringen på bostadsmarknaden och hur diskrimineringslagen kan användas för rätten till bostad. Vi välkomnar civilsamhället, offentlig sektor och allmänheten till en heldag den 28 mars i Malmö. Det kommer innehålla föreläsningar, workshops och diskussioner.
 
Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.
 
Gör en intresseanmälan till:
konferens@malmomotdiskriminering.se

Tel: 040-636 51 40
 
29-mars vykort
 
Denna dag bjuder vi in fastighetsägare, hyresvärdar och anställda inom bostadsbolag i Skåne till en konferens i Malmö den 29 mars. Temat är barn, boende och diskriminering.
Konferensen är en del i projektet DiBU och Rädda Barnen Region Syd, BRIS och Hyresgästföreningen Södra Skåne är samarrangörer.
 
Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.
 
Gör en intresseanmälan till
sara.duarte@malmomotdiskriminering.se
Tel: 0702 69 68 03
 

Publicerat 9/1 2017 i kategorin Okategoriserade.


Vinterstängt på MmD

Malmö mot Diskriminering håller stängt under perioden 15 december 2016 till 15 januari 2017. Under perioden, tar vi därför inte emot nya ärenden eller besvarar mail eller telefonsamtal. Så snart vi är åter kommer vi besvara inkomna mail, samtal och ärenden i kronologisk ordning.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Bästa vinterhälsningar från oss på MmD!

Publicerat 15/12 2016 i kategorin Okategoriserade.


PRESSMEDDELANDE 2016-10-25

Svedala Kommun döms att betala 22 000 kr till kvinna som utsatts för trakasserier och sexuella trakasserier

 

Malmö mot Diskriminering har sedan 2012 utrett och drivit ett ärende gentemot Svedala Kommun och idag kom domen. Ärenden gäller en ung kvinna som under sin skoltid utsatts för trakasserier och sexuella trakasserier, där inte kommunen gjort tillräckligt för att utreda och åtgärda situationen.

 

”Vi är nöjda med domen. Domstolen har konstaterat att skolan inte har gjort en ordentlig utredning av de upprepade trakasserierna och att skolan därmed inte satt in tillräckliga åtgärder för att få stopp på det vår anmälare har utsatts för.” säger Disa Nordling, jurist på Malmö mot Diskriminering

 

Kvinnan anmälde sitt ärenden till Diskrimineringsombudsmannen (DO) redan 2010. DO valde att lägga ner ärendet då de inte bedömde att de skulle kunna vinna framgång med det i domstol.

 

”Malmö mot Diskriminering har arbetat med målet under lång tid och är oerhört glada att vår anmälare nu till slut har fått upprättelse. Som organisation är vi tacksamma för att vi har fått möjlighet att driva detta ärende, men vi är samtidigt väldigt kritiska till hur detta och flera andra liknande ärenden hanteras av svenska myndigheter. Barn och unga som utsätts för diskriminering och trakasserier i skolan har i dag ytterst få möjligheter att få hjälp och stöd för att få upprättelse. Detta är ett grundläggande ansvar som i första hand staten måste ta.” säger Johanna Ingemarsson, jurist på Malmö mot Diskriminering

 

Pressmeddelandet som .pdf

Publicerat 25/10 2016 i kategorin Okategoriserade.


PRESSMEDDELANDE

Kvinna får 14 000 kr efter att ha diskriminerats på grund av sin könsidentitet.

 

I Maj anmälde en kvinna till Malmö mot Diskriminering (MmD) att hon utsatts för diskriminering kopplad till hennes könsidentitet. På kvinnans födelsedag fick hon ett sms från ett företag där hon är kund med texten: ”Grattis på födelsedagen Maria (före detta Erik)!”*.

 

Kvinnan som för två år sedan ändrat sitt förnamn till ett kvinnligt kodat förnamn eftersom hon lever som kvinna och genomgår könsbekräftande behandling tog mycket illa vid sig av formuleringen i sms:et. Företaget menar att det som hänt är ett enskilt misstag av en anställd och att det står i strid med företagets policy. Företaget delar MmD:s uppfattning om att kvinnan utsatts för diskriminering och har nu betalat 14 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

 

”Att bli respekterad och få sin könsidentitet bekräftad är en mänsklig rättighet som alltför ofta kränks i dagens Sverige. MmD möter många transpersoner som utsatts för diskriminering och vet att mörkertalet för just denna grupp är stort. Vår förhoppning är att fler ska våga anmäla och ta sina ärenden vidare! ” säger MmD:s jurist Johanna Ingemarsson

 

* Namnen är fingerade

 

Pressmeddelandet som .pdf

Publicerat 29/9 2016 i kategorin Okategoriserade.


Ärende mot Helsingborg stad

Med anledning av det ärende som vi driver mot Helsingborgs Stad gällande en man som på grund av hur han hälsar inte längre fått jobba kvar i kommunen önskar vi göra följande uttalande:

 

Frågan om att ta i hand kopplat till religion debatteras ofta. Det är en fråga där rättigheter potentiellt ställs mot varandra. Malmö mot Diskriminering får av denna anledning ofta frågor från såväl arbetsgivare som andra vad som gäller juridiskt. I dagsläget kan vi inte svara på detta då praxis är begränsad. Vi har valt att stämma in ärendet i domstol för att vi förhoppningsvis ska få klarhet i denna fråga.

Publicerat 23/7 2016 i kategorin Okategoriserade.