Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en ideell förening som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Vi erbjuder kostnadsfri juridiskt rådgivning till personer som upplever sig blivit diskriminerade på arbetsplatsen, i skolan, som arbetssökande eller inom någon av de andra områden som skyddas enligt diskrimineringslagen.

Vi som arbetar på Malmö mot Diskriminering har tystnadslöfte. Du som vänder dig till oss för stöd och hjälp med att tillvara ta dina rättigheter kan därför känna dig helt trygg i att vi inte lämnar någon information vidare utan ditt godkännande. Då vi inte är en myndighet omfattas vi ej av offentlighetsprincipen.

Vi erbjuder även kompetenshöjande insatser i form av såväl paketlösningar som skräddarsydda föreläsningar, seminarier och utbildningar inom fältet mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi riktar oss till såväl föreningsliv, som till näringsliv och till offentliga aktörer. Är du intresserad och vill veta mer så kontakta oss gärna!

Nyheter från MmD


Pressmeddelande: 2014-10-27

Malmö mot diskriminering vinner i mål om diskriminering mot Malmö stad.

 

Idag meddelade Malmö tingsrätt dom i det mål som Malmö mot Diskriminering (MmD) fört gentemot Malmö stad. Tingsrätten har i domen slagit fast att den 7-åriga flicka som MmD fört talan för har utsatts för direkt diskriminering vid ett möte med rektorn på Värner Rydén skolan. Malmö stad ska i egenskap av huvudman för skolan betala 14 000 kr i diskrimineringsersättning till flickan.

 

”MmD är mycket nöjda med domen. Den är viktigt för frågan om diskriminering i stort och för MmD:s fortsatta arbete med frågor kring diskriminering i skolan. Samtidigt innebär domen och diskrimineringsersättningen till flickan att hon och hennes familj får upprättelse och erkännande för det som hänt.” säger MmD:s jurist.

 

Pressmeddelandet i sin helhet.

 

Kontaktperson

Verksamhetschef Filippa Swanstein

Tel: 0702-304495

E-mail: filippa.swanstien@malmomotdiskriminering.se

 

 

Publicerat 27/10 2014 i kategorin Okategoriserade.


Öppet seminarie

Den 9 oktober är det dagen till minne av den transatlantiska slavhandeln i Sverige. För att uppmärksamma detta håller MmD tillsammans med Afrosvenskarnas forum för rättvisa, Malmö Stad, Studentkåren Malmö, Malmö Högskola och Malmö Amatörteater Forum ett öppet seminarie. Flera intressanta samtal, föreläsningar och debatter kommer att äga rum under denna dag. För programmet i sin helhet tryck på länken nedan.

 

Seminariet är öppet för alla men vi har ett begränsat antal platser. Därför gäller först till kvarn.

 

Anmäl görs till: tom.roodro@malmo.se
OBS! Ingen bekräftelse skickas. Meddelande går ut endast ifall du inte fått plats.

 

Plats: Malmö högskola, Gäddan, Citadellsvägen 7
Tid: 08.00-15.30

 

Hela programmet för seminariet.

 

 

Publicerat 25/9 2014 i kategorin Okategoriserade.


Långa handläggningstider

På grund av stor ärendeinströmning under augusti och september och flertalet ärenden i domstol nu i september är handläggningstiderna för närvarande långa på MmD. Rådgivningstelefonen är som vanligt öppen på onsdagar 10-14 men det kommer vara svårt att få en tid med en handläggare/jurist fram till början av november.

 

Situationen påverkar inte nu pågående ärenden nämnvärt.

 

 

Publicerat 16/9 2014 i kategorin Okategoriserade.


MmD frågade de politiska partierna

I början av sommaren skickade Malmö mot Diskriminering ut ett brev till de politiska partierna inför valet. Brevet innehöll följande fråga”Malmö mot Diskriminering arbetar med fokus på mänskliga rättigheter och mot diskriminering. I vilken omfattning och på vilket sätt kommer ert parti att lyfta dessa frågor under valrörelsen?”

 

Frågan skickades till de lokala Malmöavdelningarna för följande partier:

  • Socialdemokraterna
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet
  • Moderaterna
  • Folkpartiet
  • Centern
  • Kristdemokraterna
  • Sverigedemokraterna
  • SPI Välfärden
  • Feministiskt initiativ.

 

Nu med några dagar kvar till valet har fått svar från fyra av partierna och dessa svar publicerar vi i sin helhet nedan:

Svar från Socialdemokraterna

Svar från Vänsterpartiet

Svar från Miljöpartiet

Svar från Moderaterna

 

 

Publicerat 10/9 2014 i kategorin Okategoriserade.


Två nya medlemmar i MmD

På MmD:s styrelsemöte den 12 augusti beviljades två nya förening medlemskap i MmD,  RFHL Malmö och Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden.

 

MmD är mycket stolta och glada över att dessa två föreningar anser att MmD är en så viktig resurs för arbetet för mänskliga rättigheter, allas lika värde, värdighet och rätt och mot diskriminering, att föreningarna ansökt om medlemskap hos oss. Vi ser fram emot framtida samarbeten.

 

För mer info om de båda föreningarna så deras respektive hemsidor:

RFHL Malmö

Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden

 

Publicerat 20/8 2014 i kategorin Okategoriserade.