Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

 • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
 • dels genom att erbjuda utbildningar och informationsinsatser kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
 • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


Sommarstängt vecka 27-31

Malmö mot Diskriminering kommer att hålla stängt i vecka 27-31 i sommar. Under perioden 29 juni till och med den 3 augusti 2015 besvarar vi därför inte mail eller telefonsamtal. Så snart vi är åter kommer vi besvara inkomna mail, samtal och ärenden i kronologisk ordning.

 

Anmäla diskriminering?

Vi kan ta emot nya anmälningar efter den 3 augusti. Tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett. Om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Vi vill passa på att önska Er alla en en fin sommar!

Publicerat 10/6 2015 i kategorin Okategoriserade.


Välkommen FUB

På styrelsemötet igår den 12 maj beviljades föreningen För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (Malmö) medlemskap i MmD.

 

Vi på MmD är oerhört stolta och glada över att föreningen anslutit sig som medlemmar i MmD. Vi ser fram emot givande och inspirerande samverkan framöver.

 

Mer information om föreningen på FUB:s hemsida: http://www.fub.se/lan/fub-skane-lan

 

Publicerat 13/5 2015 i kategorin Okategoriserade.


Vikarierande utbildningsansvarig

Nu är processen för att rekrytera en vikarierande utbildningsansvarig över och igår började Jay Seipel här hos oss på MmD. Såhär skriver Jay själv om sig själv och om att börja på MmD:

 

”Jag känner mig väldigt glad och lite stolt över att vara del av MmD:s team! Tidigare har jag jobbat mycket med kulturella arrangemang, mest biograf och filmvisningar, alltid med fokus på sociala frågor, och engagerat mig i olika föreningar med så olikartade intressen som queera migranter, kollektiv boende och ekonomiska livsmedel. Innan jag flyttade till Sverige har jag läst genusvetenskap, feministisk och queer teori. För mig handlar diskriminering aldrig om enstaka frågor men är alltid intersektionell. Jag ser mycket fram emot att träffa alla medlemsföreningar, lära mig mer om anti-diskrimineringsarbete och satsa på att engagera mig i MmDs utbildningar.”

 

Om ni önskar komma i kontakt med Jay, så finns hennes kontaktuppgifter på personalsidan.

 

Publicerat 21/4 2015 i kategorin Okategoriserade.


MmD:s årsmöte för 2015

I går hade MmD sitt årsmöte för 2015 på Gemenskapen. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningsrepresentanter som deltog på mötet.

 

Alla beslut på årsmötet var i enlighet med de förslag som fanns innan årsmötet. Vill du veta mer, se sidan med årsmöteshandlingarna.

 

MmD vill rikta ett särskilt tack till avgående ledamot Björn Lagerbäck för hans förtjänstfulla insatser och också hälsa de nya ledamöterna Tinahåkan Jönsson (Transföreningen FPES) och Nahid Biglari (Flyktingföreningen) välkomna till styrelsen. Den nya styrelsen består av följande personer:

 • Linda Attin, ordförande
 • Allan Hedlund
 • Anneli Philipson
 • Jeanette Larsson
 • Michel Devillaz
 • Ewa Alternäs
 • Tinahåkan Jönsson
 • Tahmoures Yassami
 • Nahid Biglari

Inom kort kommer kortare presentationer av hela styrelsen att finnas tillgänglig på styrelsesidan.

 

På årsmötet valdes också en ny valberedning bestående av följande personer:

 • Jelica Ugricic, sammankallande
 • Maria Pålsson
 • Fredrik Eklöf
 • Adrinan Aguilar

 

Till MmD:s revisorer valdes följande personer:

 • Rolf Hansson
 • Kristina Linde
 • Margaretha Persson
 • Conny Pettersson.

 

 

Publicerat 17/4 2015 i kategorin Okategoriserade.


Inga praktikplatser för hösten 2015

MmD har börjat få in en hel del förfrågningar kring möjligheten att göra praktik hos oss till hösten. Det är jättekul att så många är intresserade av att vara hos oss. Det gör oss väldigt glada.

 

Vanligtvis brukar vi annonsera såhär på vårkanten för höstens praktikplatser, men i år har vi inte gjort det då vi har två praktikanter i verksamheten, som båda kommer att vara hos oss lite längre. Om förutsättningarna skulle ändras kommer vi naturligtvis att kommunicera detta här på vår hemsida och på Facebook.

 

 

Publicerat 16/4 2015 i kategorin Okategoriserade.