Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

 

 • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
 • dels genom att erbjuda informationsinsatser, kompetensutveckling och processtöd kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
 • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


Pressmeddelande från MmD

Bristande rättsskydd för barn och unga som diskrimineras

 

I ett nytt projekt med stöd från Arvsfonden ska Malmö mot Diskriminering (MmD), tillsammans med Rädda Barnen Region Syd, BRIS Region Syd och Petri mot Diskriminering från gymnasieskolan S:t Petri, arbeta emot barn och ungas utsatthet för diskriminering.
 
MmD har sett att barn och ungas utsatthet för diskriminering inte fångas upp i tillräcklig grad. Vid trakasserier som sker i skolan där det finns en koppling till diskriminering hänvisas barnen att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Övriga trakasserier kan anmälas till Barn- och elevombudet (BEO). Medan BEO utreder alla ärenden utreder DO endast omkring 10 % av samtliga ärenden som anmäls till myndigheten.
 
Vi på MmD tycker att det är oerhört problematiskt överlag att barn som utsätts för diskriminering har en så liten möjlighet att få hjälp att kunna få upprättelse. Därför känns det extra bekymmersamt att barn som drabbas av diskriminering kan ha sämre möjligheter att få hjälp än barn som utsätts av andra anledningar. Vi vill lyfta de här frågorna och arbeta för att stärka barn och ungas rättigheter.” säger Disa Nordling, jurist på MmD.

 
Under tre år är projektet tänkt att pågå, med start nu i maj 2016. Redan i utformningen av projektet har barn och ungas åsikter och erfarenheter stått i centrum och kommer fortsätta att göra det under arbetets gång. Skolans värld är ett område som hamnar i fokus, men även socialtjänst och bostadsfrågor. En annan viktig del handlar om kunskapsspridning; många barn och unga berättar att de inte vet vad deras rättigheter är.
 
Hur ska ett barn våga stå på sig mot vuxenvärlden, om barnet inte vet vad det har för rättigheter ? Det är steg ett. Då det lätt blir luddigt när vi talar om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, så gäller det att tillsammans med barn och unga – förmedla det på ett konkret sätt, och förklara – vad kan jag göra med detta, nu när jag vet vilka rättigheter alla barn borde ha.” säger Sara Duarte, som är projektledare.
 
Med projektet vill MmD få ett tydligare barnrättsperspektiv i sin ärendehantering inom sydöstra Skåne. Lika viktigt är att stötta och stärka barn och ungas röster när det gäller deras rättigheter och att driva opinion för frågan i samhället i stort. Vuxna som kommer i kontakt med barn och unga som riskerar att utsättas för diskriminering, är också viktiga att nå ut till i sammanhanget.
 
För information om projektets juridiska del, kontakta Disa Nordling och för projektet i sin helhet, kontakta Sara Duarte.

 

Disa Nordling
disa.nordling@malmomotdiskriminering.se

Sara Duarte,
0702 – 69 68 03
sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

 

Publicerat 23/5 2016 i kategorin Okategoriserade.


Malmö Mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg söker frivilliga jurister till vår volontärgrupp MR-volontärerna.

Vill du arbeta juridiskt med mänskliga rättigheter och diskriminering?
Bli volontär i vår Malmö-baserade volontärgrupp MR volontärer, juridiksektionen!
Vår gemensamma volontärgrupp kommer att bestå av frivilliga jurister som kommer att träffas i Malmö på onsdagskvällar, med start hösten 2016.

 
Volontärgruppens uppgift är att stärka det juridiska arbetet i MmD och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, bl.a. genom att:
 
• göra rättsutredningar
• utifrån rättsutredningar föreslå vägar vidare i ärenden
• bistå i upprättandet av tillsynsanmälningar, stämningsansökning m.m.
• ge juridisk rådgivning per telefon
Diskrimineringslagen täcker bl.a. samhällsområdena arbetslivet, socialtjänsten, försäkringskassan, utbildning, hälso- och sjukvård, varor och tjänster, bostadsmarknaden och offentligt anställdas bemötande.
 
Kravprofil
Vi söker dig som:

 
• läser/har läst till juristexamen eller jur kand, eller har annan relevant juridisk utbildning (t.ex. utbildning i rättsvetenskap), alternativt har erfarenhet av ärendehandläggning vid myndighet.
• har ett intresse för diskriminerings- och rättvisefrågor
• har en god samarbetsförmåga
• kan arbeta självständigt
• kan engagera dig i volontärgruppen en gång per vecka från september 2016 fram till årsskiftet, på onsdagar kl. 17.30-19.30
• kan delta i alla tre obligatoriska utbildningstillfällen; 7, 14 och 21 september
kl. 17.30-20.30
 

Det är meriterande om du också:
 
• har kunskap inom eller erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, diskriminering och/eller normkritik
• har erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete, gärna från yrkesliv
Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom något eller flera av rättsområdena arbetsrätt, socialtjänstlagen, patientlagen och patienträttigheter, skollagen, förvaltningslagen.
Vi förutsätter att du delar vår syn på alla människors lika värde och rätt.
 
 
Frågor? Kontakta:
Karin Henrikz, jurist Malmö mot Diskriminering
karin.henrikz@malmomotdiskriminering.se, 040-6365140
Susanne Axelsson, jurist Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg
susanne.axelsson@adbhelsingborg.se, 042-28 48 45
Jay Seipel, utbildningsansvarig, Malmö mot Diskriminering
jay.seipel@malmomotdiskriminering.se, 040-6365140
 
 

Publicerat 4/5 2016 i kategorin Okategoriserade.


Pressmeddelande från MmD

Rasistiska fördomar försvårar för personer med utländska namn över hela Europa visar ny undersökning.

 

Etnicitet påverkar människors tillgång till arbetsmarknaden i hela Europa. En rad organisationer, däribland Malmö mot Diskriminering, har under våren 2016 utfört diskrimineringstester på arbetsmarknaden. Detta har skett genom att fiktiva personer sökt arbeten, dessa personer har haft samma meriter i form av arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och språkkunskaper. Skillnaden har utgjorts av de sökandes namn samt utseende. I samtliga nio länder som deltog i studien visade det sig att personer med utländska namn och utseende kallades till färre intervjuer än personer som tillhörde respektive länders majoritetsbefolkning.

 

Studien som gjorts samtidigt i nio olika länder under våren av lokala organisationer har till syfte att gemensamt på en europeisk nivå lyfta frågan om hur fördomar och rasism skapar hinder på arbetsmarknaden för människor. Studien är också en reaktion på den ökande främlingsfientlighet och nationalism som samtliga inblandade organisationer känner av i sitt dagliga arbete.

 

Testerna är förhållandevis små men backas upp av andra större studier i många länder. I Sverige fick exempelvis Linneuniversitetet liknande resultat i sin betydligt större studie med 3000 fiktiva jobbansökningar. Studierna är också ett sätt att visa på hur lokala organisationer runt om i Europa kan arbeta för att lyfta och synliggöra diskriminering på arbetsmarknaden och på så sätt skapa debatt och förhoppningsvis förändring.

 

Studien i korthet

Länder där studien gjorts

 • Sverige
 • Danmark
 • Belgien
 • Frankrike
 • Italien
 • Slovenien
 • Kosovo
 • Serbien
 • Ukraina

 

Testerna i Sverige

Sektor: Service (reception/café)

Område: Skåne

Skillnad mellan sökande: Hudfärg och namn

Resultat: I 25 % av fallen blev sökanden tillhörande majoritetsgruppen kallad till intervju. I 16 % av fallen blev sökanden tillhörande minoritetsgruppen kallad till intervju.

 

För studien i sin helhet, information om de inblandade organisationerna och tips på sätt att arbeta för att motverka rasism, klicka här!

 

Publicerat 29/4 2016 i kategorin Okategoriserade.


Dags för årsmöte 2016

Nu är alla handlingar klara inför MmD:s årsmöte 2016. Alla handlingar och all information finns på sidan för årsmötet.

 

I direkt anslutning till mötet kommer Nils Karlsson (MP), Malmö stads kommunalråd med ansvar för frågor rörande demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, att berätta om stadens arbete.

 

Nya anmälningar eller eventuella återbud kan lämnas till Verksamhetschef Johan Ekblad på telefon 0702-304495 eller johan.ekblad@malmomotdiskriminering.se.

 

Publicerat 31/3 2016 i kategorin Okategoriserade.


Ärendestopp på MmD

På grund utav hög ärendeinströmning i kombination med många tunga ärenden sedan tidigare har MmD beslutat att införa ett ärendestopp under perioden 7 mars till och med 10 april. Detta innebär att vi inte tar emot nya ärenden under perioden.

 

 

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till.

 

Vi har dock vår telefonrådgivning fortsatt öppen på onsdagar klockan 10-14. Vi tar emot samtal på tfn 040-636 51 40.

 

Publicerat 8/3 2016 i kategorin Okategoriserade.