Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

 

  • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
  • dels genom att erbjuda informationsinsatser, kompetensutveckling och processtöd kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


Jobba hos oss!

Vi söker ytterligare en projektjurist!

Vill du arbeta mot barn och ungas utsatthet för diskriminering på antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering? Ta chansen! Projektet DiBU (Diskriminering mot Barn och Unga) vill efter ett år utöka sitt team med ytterligare en jurist.

 

Sök tjänsten här!

 

MmD arbetar utifrån ett inkluderande synsätt som riktar sig både externt och internt och arbetar aktivt mot alla former av diskriminering. Alla ansökningar bedöms utifrån de kompetenskrav som arbetet ställer. Vi erbjuder bl.a. en funktionsanpassad arbetsmiljö.

 

Då vi jobbar med en anonymiserad, inkluderande och kompetensbaserad ansökningsprocess tar vi inte emot personliga brev eller CV. Men har du frågor skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se

 

Publicerat 8/5 2017 i kategorin Okategoriserade.


PRESSMEDDELANDE

Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

 

Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning.

– Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Sara Bäckström på RFSU. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på.

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog under 2016 fram nya riktlinjer för assisterad befruktning. Organisationerna Malmö mot Diskriminering, Byrån mot diskriminering Östergötland, Örebro rättighetscenter, RFSU, RFSL och Föreningen Längtan anmäler idag SKL:s riktlinjer till diskrimineringsombudsmannen. Riktlinjerna innehåller åldersgränser som diskriminerar såväl samkönade och olikkönade par samt ensamstående kvinnor. Dessutom innehåller riktlinjerna ett språk som riskerar att drabba transpersoners rätt till assisterade befruktning.

 

– Vi som anmäler anser att SKL:s riktlinjer är diskriminerande och vill att DO ser över hur SKL:s riktlinjer är skrivna, tolkas och används i praktiken, säger Johanna Ingemarsson på Malmö mot Diskriminering. Det kan vara så att SKL:s riktlinjer bryter mot Diskrimineringslagen.

 

I riktlinjerna finns fixerade åldersgränser för assisterad befruktning vilket Malmö mot diskriminering, RFSL och RFSU menar är åldersdiskriminerande. Åldrandet är individuellt och både undertecknande organisationer och Statens Medicinsk-Etiska Råd avråder för sådana åldersgränser.

 

SKL:s riktlinjer är dessutom otydliga gällande transpersoner, och språket i riktlinjerna utgår från att kvinnor har ägg och män har spermier. I samband med att steriliseringskravet slopades vid könsbekräftande behandlingar, så uttalade regeringen att transpersoner har rätt till assisterad befruktning.

 

– Transpersoner har rätt till assisterad befruktning men i praktiken har det uppstått en osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonal, berättar Frida Sandegård på RFSL. Det leder till att transpersoners behandling dröjer i onödan medan missförstånd reds ut.

 

Organisationerna vill också att DO tittar på Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer. I Region Skåne ges möjligheten till assisterad befruktning för olikkönade par under 25 år om någon i paret har en diagnos som inte möjliggör för dem att bli gravida på egen hand. Men motsvarande möjlighet saknas för samkönade par, vilket innebär en otillåten diskriminering.

 

– Det finns inte utrymme i lagen för Regionerna att ha olika regler för samkönade och olikkönade. Det som sker är en tydlig diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi vill därför att DO:s tillsyn även ska omfatta Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer, eftersom det är där ofrivilligt barnlösa möter hälso- och sjukvården och ska få sina rättigheter uppfyllda, säger Sara Bäckström på RFSU.

 

 

RFSU

RFSL

Malmö mot Diskriminering

Byrån mot diskriminering Östergötland

Örebro rättighetscenter

Föreningen Längtan

 

Kontaktperson på Malmö mot Diskriminering

Johanna Ingemarsson

Tel: 070-2971118

E-post: johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se

 

Pressmeddelandet som .pdf

 

Publicerat 15/3 2017 i kategorin Okategoriserade.


PRESSMEDDELANDE

Malmö mot Diskriminering söker praxis i ärende rörande handskakning

 

 

I juni 2016 stämde Malmö mot Diskriminering Helsingborg stad för diskriminering. I dag går ärendet upp till huvudförhandling i tingsrätten i Lund. Ärendet rör en man som på grund av hur han hälsar inte längre fått arbeta kvar i kommunen.

 

”Vi på Malmö mot Diskriminering får ofta frågor om hur vi ska möta andra människor, där frågan om hur vi hälsar på varandra har blivit en omdebatterad fråga. Frågan om att ta i hand kopplat till religion är en fråga där rättigheter potentiellt ställs emot varandra och således en fråga där behovet av domstolsprövning och praxis är stort. I dag debatteras frågan högt och lågt utan att vi vet hur lagstiftningen ska tolkas och hur frågan om rättighetskonflikter ska hanteras. Vi på Malmö mot Diskriminering tar vårt ansvar, både för individens möjlighet till upprättelse, men också för att bidra till domstolspraxis på området skapas. Ett ansvar som vi på Malmö mot Diskriminering anser att staten och Diskrimineringsombudsmannen borde ta.” säger verksamhetschef Johan Ekblad

 

Kontaktperson

Tinahåkan Jönsson

Styrelseledamot Malmö mot Diskriminering

Telefon: 0705 – 71 30 17

 

Pressmeddelandet som .pdf

Publicerat 13/3 2017 i kategorin Okategoriserade.


VÄLKOMNA TILL TVÅ DAGAR OM BOSTADSDISKRIMINERING!

svart banner om konferenserna
 
Anmälningar är öppna!
 
Den 28 mars bjuder Malmö mot Diskriminering in till en heldagskonferens med syfte att uppmärksamma och lyfta frågan om DISKRIMINERING PÅ BOSTADSMARKNADEN. Konferensen riktar sig till det civila samhället, den offentliga sektorn och alla som är intresserade och aktiva inom frågor om bostadsdiskriminering.
 
Dagen efter, onsdag den 29 mars, välkomnar vi anställda inom bostadsbolag till en heldag om BARN, BOENDE OCH DISKRIMINERING
 
Konferensen den 28 mars:
Med under dagen: Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministeriet; Ali Ahmed, professor vid Linköpings universitet; Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Ibn Rushd, Romskt informations- och kunskapscenter Malmö, Independent Living Institut, Hyresgästföreningen; Gunnar Blomé (MAH) och Kerstin Annadotter (KTH)
 

 
Anmälan till konferensen är stängd.
 
Det finns möjligtvis några restplatser kvar – för information maila gärna till
konferens@malmomotdiskriminering.se

 
 
Konferensen den 29 mars:
Fastighetsägare, förvaltare, hyresvärdar, bosociala utvecklare och andra anställda inom bostadsbolag i Skåne välkomnas till en interaktiv dag om främjandet av trygga boendemiljöer för barn.
 
Med under dagen: Anna Haraldsson Jensen (Stena fastigheter), Robert Rosenqvist (MKB), Lisa Ekström (Rädda Barnen Region Syd), Nan Kinnander (Hyresgästföreningen Södra Skåne), Robert N Mohammadi (Kvarteret Trevnaden)
 
Anmäl dig i detta formulär.

 
Konferensen är kostnadsfri för anställda inom bostadsbolag i Skåne, lunch ingår.
Samarrangörer till konferensen är Rädda Barnen region syd, BRIS och Hyresgästföreningen Södra Skåne.
 
För mer information maila till sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

 
 
Var: Scandic Triangeln, Triangeln 2 Malmö
När: 28 mars, 9.00 – 17.00 och 29 mars, 9.00 – 16.00
Anmälan görs senast: 13 mars 2017
 
 

Publicerat 1/2 2017 i kategorin Okategoriserade.