Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

 

 • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
 • dels genom att erbjuda informationsinsatser, kompetensutveckling och processtöd kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
 • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


Ärende mot Helsingborg stad

Med anledning av det ärende som vi driver mot Helsingborgs Stad gällande en man som på grund av hur han hälsar inte längre fått jobba kvar i kommunen önskar vi göra följande uttalande:

 

Frågan om att ta i hand kopplat till religion debatteras ofta. Det är en fråga där rättigheter potentiellt ställs mot varandra. Malmö mot Diskriminering får av denna anledning ofta frågor från såväl arbetsgivare som andra vad som gäller juridiskt. I dagsläget kan vi inte svara på detta då praxis är begränsad. Vi har valt att stämma in ärendet i domstol för att vi förhoppningsvis ska få klarhet i denna fråga.

Publicerat 23/7 2016 i kategorin Okategoriserade.


PRESSMEDDELANDE

Malmö mot Diskriminering vann i mål om bostadsdiskriminering som Diskrimineringsombudsmannen lagt ner

 

I november 2013 sökte en man en lägenhet på blocket hos en hyresvärd i Skåne. Inledningsvis var hyresvärden positiv men när hyresvärden, via mail, fick veta mannens namn så skrev hyresvärden: ”Är inte intresserad vill ha svensktalande hyresgäster.”

 

Mannen som har bott i Sverige i många år och som talar svenska obehindrat anmälde hyresvärden till Diskrimineringsombudsmannen(DO), men DO tog inte upp ärendet. DO menade att det, trots att all bevisning fanns sparad på mail, skulle vara svårt att nå ha någon framgång med ärendet i domstol eftersom det skulle vara svårt att bevisa att det som skett var en överträdelse av diskrimineringslagen.

 

Malmö mot Diskriminering (MmD) tog därefter över ärendet och vann efter det att målet överklagats till Hovrätten över Skåne och Blekinge. I domen konstaterar hovrätten att mannen utsatts för diskriminering som har samband med hans etniska bakgrund eftersom han behandlats sämre än andra bostadssökande och inte fått samma möjligheter som andra som söker bostad hos hyresvärden. Hyresvärden ska nu betala 22 000 kr i diskrimineringsersättning till mannen.

 

”MmD är mycket nöjda med domen och glada att vår klient till slut har fått upprättelse. Samtidigt belyser detta målet och det faktum att det trots bra bevisning bortförklarades av diskrimineringsombudsmannen hur otroligt svagt skyddet mot diskriminering i praktiken är i Sverige. MmD är i dagsläget en av få aktörer som har kapacitet att driva diskrimineringsmål vidare till domstol och vi har högt tryck på vår verksamhet” säger MmD:s jurist Johanna Ingemarsson.

 

Kontaktperson

Jurist Johanna Ingemarsson

Tel: 0702-971118

E-mail: johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se

Publicerat 5/7 2016 i kategorin Okategoriserade.


Sommarstängt på MmD v.27-31

Malmö mot Diskriminering kommer att hålla stängt i vecka 27-31 i sommar. Under perioden, tar vi därför inte emot nya ärenden eller besvarar mail eller telefonsamtal. Så snart vi är åter kommer vi besvara inkomna mail, samtal och ärenden i kronologisk ordning.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Vi vill passa på att önska Er alla en en fin sommar!

Publicerat 1/7 2016 i kategorin Okategoriserade.


Malmö Mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg söker frivilliga med juridisk kunskap till våra MR-volontärer

Vill du arbeta juridiskt med mänskliga rättigheter och diskriminering?

 

Vill du utöka ditt professionella nätverk? Vill du få mer kunskap om anti-diskriminering och Diskrimineringslagen? Vill du arbeta juridiskt med handledning från erfarna jurister? Vill du träffa andra som engagera sig för mänskliga rättigheter och mot diskriminering?

 

Bli volontär i vår Malmö-baserade volontärgrupp med inriktning juridik!

Vår gemensamma volontärgrupp kommer att bestå av frivilliga med juridisk erfarenhet som kommer att träffas en gång per vecka i Malmö, på onsdagskvällar med start hösten 2016.

Som inledning får alla volontärer delta i en utbildning om normer och normkritik, den svenska Diskrimineringslagen, processlagstiftning och närliggande lagar.

Efter en utbildningsfas kommer MR-volontärerna att

 • göra rättsutredningar
 • utifrån rättsutredningar föreslå vägar vidare i ärenden
 • bistå i upprättandet av tillsynsanmälningar, stämningsansökning m.m.
 • ge juridisk rådgivning per telefon

Ärenden om diskriminering finns inom alla de samhällsområden som täcks av diskrimineringslagen; så som arbetslivet, socialtjänsten, försäkringskassan, utbildning, hälso- och sjukvård, varor och tjänster, bostadsmarknaden, offentligt anställdas bemötande m.m.
Volontärgruppens uppgift är att stärka det juridiska arbetet i MmD och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg.

 

Vilka är vi?

Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg är de två skånska antidiskrimineringsbyråerna. Båda byråerna är ideella föreningar som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering enligt den svenska diskrimineringslagen. Byråerna har anställda jurister och erbjuder kostnadsfri juridiskt rådgivning; vi arbetar även med opinionsbildande insatser såsom utbildning inom mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen. MmD och ADB täcker tillsammans hela Skåne.
Besök våra respektive hemsidor för mer information: www.malmomotdiskriminering.se och www.adbhelsingborg.se

 

Vi söker dig som:

 • har ett stort intresse för juridik och juridiska frågor
 • har ett intresse för diskriminerings- och rättvisefrågor
 • har en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
 • kan engagera dig i volontärgruppen en gång per vecka från september 2016 fram till årsskiftet, på onsdagar kl. 17.30-19.30
 • kan delta i alla tre obligatoriska utbildningstillfällen: 14, 21 och 28 september kl. 17.30-20.30

 

Det är ett plus om du

 • har kunskap inom eller erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, diskriminering och/eller normkritik
 • har erfarenhet av juridik, har erfarenhet av ärendehandläggning vid myndighet, läser/har läst till juristexamen eller jur kand, eller har annan relevant juridisk utbildning (t.ex. utbildning i rättsvetenskap)
 • har erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete

Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom något eller flera av rättsområdena arbetsrätt, socialtjänstlagen, patientlagen och patienträttigheter, skollagen, förvaltningslagen.

Vi förutsätter att du delar vår syn på alla människors lika värde och rätt.

 

Ansökan sker via vårt formulär.

 

Du kommer få en inbjudan till det första utbildningstillfället den 14 september i sluten av augusti.

 

Frågor? Kontakta:
Karin Henrikz, jurist Malmö mot Diskriminering
karin.henrikz@malmomotdiskriminering.se, 040-6365140

Susanne Axelsson, jurist Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg
susanne.axelsson@adbhelsingborg.se, 042-28 48 45

Jay Seipel, utbildningsansvarig, Malmö mot Diskriminering
jay.seipel@malmomotdiskriminering.se, 076-77 45 700

Publicerat 2/6 2016 i kategorin Okategoriserade.


Pressmeddelande från MmD

Bristande rättsskydd för barn och unga som diskrimineras

 

I ett nytt projekt med stöd från Arvsfonden ska Malmö mot Diskriminering (MmD), tillsammans med Rädda Barnen Region Syd, BRIS Region Syd och Petri mot Diskriminering från gymnasieskolan S:t Petri, arbeta emot barn och ungas utsatthet för diskriminering.
 
MmD har sett att barn och ungas utsatthet för diskriminering inte fångas upp i tillräcklig grad. Vid trakasserier som sker i skolan där det finns en koppling till diskriminering hänvisas barnen att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Övriga trakasserier kan anmälas till Barn- och elevombudet (BEO). Medan BEO utreder alla ärenden utreder DO endast omkring 10 % av samtliga ärenden som anmäls till myndigheten.
 
Vi på MmD tycker att det är oerhört problematiskt överlag att barn som utsätts för diskriminering har en så liten möjlighet att få hjälp att kunna få upprättelse. Därför känns det extra bekymmersamt att barn som drabbas av diskriminering kan ha sämre möjligheter att få hjälp än barn som utsätts av andra anledningar. Vi vill lyfta de här frågorna och arbeta för att stärka barn och ungas rättigheter.” säger Disa Nordling, jurist på MmD.

 
Under tre år är projektet tänkt att pågå, med start nu i maj 2016. Redan i utformningen av projektet har barn och ungas åsikter och erfarenheter stått i centrum och kommer fortsätta att göra det under arbetets gång. Skolans värld är ett område som hamnar i fokus, men även socialtjänst och bostadsfrågor. En annan viktig del handlar om kunskapsspridning; många barn och unga berättar att de inte vet vad deras rättigheter är.
 
Hur ska ett barn våga stå på sig mot vuxenvärlden, om barnet inte vet vad det har för rättigheter ? Det är steg ett. Då det lätt blir luddigt när vi talar om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, så gäller det att tillsammans med barn och unga – förmedla det på ett konkret sätt, och förklara – vad kan jag göra med detta, nu när jag vet vilka rättigheter alla barn borde ha.” säger Sara Duarte, som är projektledare.
 
Med projektet vill MmD få ett tydligare barnrättsperspektiv i sin ärendehantering inom sydöstra Skåne. Lika viktigt är att stötta och stärka barn och ungas röster när det gäller deras rättigheter och att driva opinion för frågan i samhället i stort. Vuxna som kommer i kontakt med barn och unga som riskerar att utsättas för diskriminering, är också viktiga att nå ut till i sammanhanget.
 
För information om projektets juridiska del, kontakta Disa Nordling och för projektet i sin helhet, kontakta Sara Duarte.

 

Disa Nordling
disa.nordling@malmomotdiskriminering.se

Sara Duarte,
0702 – 69 68 03
sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

 

Publicerat 23/5 2016 i kategorin Okategoriserade.