Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

  • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
  • dels genom att erbjuda utbildningar och informationsinsatser kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


Förlikning mellan Malmö mot Diskriminering och Folkuniversitetet

MmD stämde 2014 Folkuniversitetet efter att MmD gjort bedömningen att Folkuniversitet diskriminerat en av sina anställda i samband med tillsättandet av en samordnare. För att lösa tvisten på ett för båda parter bra sätt har parterna nu valt att ingå en förlikning som innebär att Folkuniversitet utger 48 000 kronor till MmD:s klient.

 

Pressmeddelandet i sin helhet.

 

Publicerat 2/2 2015 i kategorin Okategoriserade.


Tack alla sökande…

 

Vi vill tacka alla som sökt tjänsten som vikarierande utbildningsansvarig. Vi har fått in 65 st ansökningar. Det är väldigt roligt att så många är intresserade av att arbeta hos oss på Malmö mot Diskriminering.

 

Urvalsprocessen påbörjas i vecka 6. Varje ansökan har en enskild kod. Namn, kontaktuppgifter etc är skilt från svaren. Alla enskilda svar kommer att läsas gentemot den kravprofil som finns för tjänsten. Intervjuer kommer att hållas under februari månad. Först i samband med intervju matchas kod med namn och kontaktuppgifter.

 

Arbetsprov kommer genomföras inför och i samband med intervju.

 

Alla sökande kommer att få återkoppling om en kallas eller inte.

Publicerat 1/2 2015 i kategorin Okategoriserade.


Har du eller någon du känner blivit utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden?

Sedan en tid tillbaka arbetar vi på MmD med ett projekt mot bostadsdiskriminering och vill gärna få in fler anmälningar inom det området.

  • Har du blivit nekad en bostad du sökt på diskriminerande grunder?
  • Blir du trakasserad av dina grannar utan att din hyresvärd gör något?
  • Upplever du att en uthyrningspolicy innehåller krav som är diskriminerande mot dig?
  • Får du inte samma underhåll som dina grannar?
  • Har du blivit vräkt på felaktiga grunder som har med diskriminering att göra?

 

Anmäl diskrimineringen till info@malmomotdiskriminering.se, eller ring 040-636 51 40 på vår telefontid på onsdagar 10.00 – 14.00 så tittar MmD:s jurister närmare på ditt ärende.

 

Hjälp oss gärna att sprida informationen ovan. Texten finns att skriva ut här!

 

Publicerat 12/1 2015 i kategorin Okategoriserade.