Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

  • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
  • dels genom att erbjuda utbildningar och informationsinsatser kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


Ärendestopp på MmD

På grund utav hög ärendeinströmning i kombination med många tunga ärenden sedan tidigare har MmD beslutat att införa ett ärendestopp t.o.m den 15 maj. Detta ärendestoppet rör dock inte bostadsärenden.

 

Vi har vår telefonrådgivning öppen onsdagar klockan 10-14. Vi tar emot samtal på tfn 040-636 51 40.

 

Preskriptionstiderna vad gäller diskrimineringsärenden är generellt sett 2 år, bortsett från de ärenden som explicit rör arbetslivet. Där är preskriptionstiderna korta. Vid akuta ärende och/eller kort preskriptionstid hänvisar vi kontakt till DO på tfn 08-120 20 700.

Publicerat 13/3 2015 i kategorin Okategoriserade.


Ny medlem i MmD

På styrelsemötet igår den 10 mars beviljades Centrum för Sociala Rättigheter medlemskap i MmD.

 

Vi på MmD är oerhört stolta och glada över att föreningen anslutit sig som medlemmar i MmD. Vi ser fram emot givande och inspirerande samverkan framöver.

 

Mer information om föreningen på Centrum för Sociala Rättigheters hemsida: www.socialarattigheter.se

Publicerat 11/3 2015 i kategorin Okategoriserade.


Förlikning mellan Malmö mot Diskriminering och Folkuniversitetet

MmD stämde 2014 Folkuniversitetet efter att MmD gjort bedömningen att Folkuniversitet diskriminerat en av sina anställda i samband med tillsättandet av en samordnare. För att lösa tvisten på ett för båda parter bra sätt har parterna nu valt att ingå en förlikning som innebär att Folkuniversitet utger 48 000 kronor till MmD:s klient.

 

Pressmeddelandet i sin helhet.

 

Publicerat 2/2 2015 i kategorin Okategoriserade.