Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering (MmD) är Malmös och en av Skånes antidiskrimineringsbyråer.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering:

 

  • dels genom att erbjuda kostnadsfri juridisk hjälp till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering.
  • dels genom att erbjuda informationsinsatser, kompetensutveckling och processtöd kring mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
  • dels genom att samverka och bilda opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

Nyheter från MmD


Välkommen 2016!

God fortsättning på det nya året!

 

MmD är åter öppet. De mail och telefonsamtal som inkommit under stängning kommer att besvaras i turordning.

 

Vår första juridiska rådgivning öppnar onsdag 13 januari kl 10.00.

 

Följ oss gärna på Facebook. Där uppdaterar vi alltid nyheter och aktuella händelser först.

 

Publicerat 11/1 2016 i kategorin Okategoriserade.


MmD håller stängt från 21 december 2015 – 7 januari 2016

Nu knackar snart ledigheten på dörren och det innebär att MmD kommer att stänga kontoret för semester och röda dagar. MmD håller stängt från måndag 21 december 2015 t o m torsdag 7 januari 2016.

Under denna period kommer vi ej besvara telefon eller mail.

 

Om du önskar få information om diskrimineringslagen under den period MmD har stängt så kan du vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO), vilken är den myndighet som har tillsyn över diskrimineringslagen. DO har möjlighet att svara på generella frågor om lagen. De har dock inte möjlighet att bedöma enskilda ärenden.

För mer om DO:s öppettider under jul och nyår se www.do.se.

 

Om ärendet är akut!

Preskriptionstiden (den tiden inom vilken ett klagomål måste tas upp i domstol) är generellt sätt två år med undantag från arbetslivet där den kan vara så kort som två veckor. Om ditt ärende har väldigt kort preskriptionstid rekommenderar vi att du tar kontakt med ett juridiskt ombud. Juridiska ombud hittas enklast på advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se. Observera dock att detta kan medföra kostnader.

OBS: om diskrimineringen skett i arbetslivet och du är fackligt ansluten så ska du i första hand alltid vända dig till ditt fackförbund

 

Med en önskan om en skön ledighet och därtill fin start på 2016!

Publicerat 16/12 2015 i kategorin Okategoriserade.


Hjälp Malmö mot Diskriminering att hitta barn och ungdomar som vill vara med i ett projekt om diskriminering!

 

Malmö mot Diskriminering håller på och utformar ett projekt som på olika sätt ska arbeta mot barns utsatthet för diskriminering. Med projektet vill vi nå ut till barn och unga om sina rättigheter, uppmärksamma de problem som finns och förstärka skyddet mot diskriminering av barn.

 

I arbetet med att utforma projektet skulle vi under november månad (gärna så snart som möjligt) vilja komma i kontakt med barn och ungdomar och prata med dem om deras upplevelser av diskriminering och vad de anser bör göras för att arbeta emot diskriminering.

 

Vi vill gärna träffa barn som riskerar att drabbas av olika former av diskriminering, till exempel på grund av sin etnicitet, sitt kön, sin religion eller sin funktionsnedsättning.

På en sådan träff skulle vi bland annat vilja fråga barnen eller ungdomarna om:
1. de vet vad diskriminering är (och annars berätta lite om det),
2. de upplever att de har blivit diskriminerade på något sätt och i sådana fall om de vill berätta hur det påverkade dem,
3. vilka de tror kan diskriminera dem,
4. de vet att det finns en lag mot diskriminering och att de är skyddade enligt denna lag,
5. de känner till vart de kan vända sig till för att anmäla diskriminering
6. vad de önskar gjordes för att de bättre ska känna till sina rättigheter och få den hjälp de behöver,
7. de är intresserade av att även senare vara med och påverka vad vi gör inom projektet och hur vi gör det.

 

Vi träffar gärna lite mindre grupper på 5-8 personer, men är flexibla utifrån vilka behov som finns. Vi kommer gärna ut till exempelvis föreningar och elevråd på skolor eller andra grupper av elever.

 

Skulle detta kunna vara något som ni kan hjälpa oss med inom er organisation eller skola? Har ni tips på andra ställen dit vi kan vända oss? Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få. Det är viktigt för oss att låta barnen själva komma till tals i de här frågorna och skapa ett så bra projekt som möjligt.

 

Kontakta Disa Nordling på disa.nordling@malmomotdiskriminering.se eller Mery Sfakianaki på praktik@malmomotdiskriminering.se

Publicerat 3/11 2015 i kategorin Okategoriserade.


Stoppa bostadsdiskrimineringen – skärp diskrimineringslagen!

Pressmeddelande 2015-10-15

 

Malmö mot Diskriminering (MmD) har under två års tid bedrivit ett projekt om bostadsdiskriminering. Som ett resultat av projektet har MmD i ett brev som MmD idag har skickat till bostadsminister Mehmet Kaplan föreslagit ett antal ändringar i diskrimineringslagen för att få stopp på den bostadsdiskriminering som sker. Brevet innehåller förslag att regeringen ska tillsätta en utredning med syfte att utreda bland annat följande lagändringar.

  • Inför förpliktelser där hyresvärdar och andra aktörer som förmedlar bostäder måste arbeta förebyggande emot bostadsdiskriminering
  • Ställ krav på fastighetsägare att ha ett kösystem
  • Tydliggör att hyresvärdar har ett ansvar att agera vid grannars trakasserier
  • Se över beslutet att bristande tillgänglighet inte är en form av bostadsdiskriminering
  • Utred om socio-ekonomisk ställning ska införas som diskrimineringsgrund
  • Förändra diskrimineringslagen så att den inte längre strider mot EU-rätten

I brevet ställer MmD även frågan om hur regeringen ska säkerställa att personer som utsätts för diskriminering på bostadsmarknaden får juridisk hjälp när Diskrimineringsombudmannen inte drivit ett enda ärende vidare till domstol eller förlikning som kommit in till myndigheten efter 2011. Det går att läsa mer om varje förslag för sig i  brevet till bostadsministern.

 

”Det är oerhört bekymmersamt att människor som utsätts för bostadsdiskriminering har en sådan liten möjlighet att få upprättelse. Lagen behöver skärpas och regeringen behöver svara på hur enskilda ska kunna få juridisk hjälp när de blivit drabbade.” 

Disa Nordling, ansvarig jurist över bostadsprojektet

 

Malmö mot Diskriminering (MmD)

MmD är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för alla människors lika värdighet och rätt och med att förebygga och motverka diskriminering. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades hösten 2010. MmD arbetar med kostnadsfri juridisk hjälp och stöd i diskrimineringsfrågor och med antidiskriminerande opinionsarbete. MmD har sitt uppdrag i förordning (2002:989) tillskillnad från Diskrimineringsombudsmannen (DO), som har sitt uppdrag i lag (2008:568).
Diskriminering på bostadsmarknaden

Ett tvåårigt projekt om diskriminering på bostadsmarknaden i Malmö som har finansierats med hjälp av medel från Malmö Stad och som har utförts med stöd av Hyresgästföreningen Södra Skåne. Mer info om projektet:    http://www.malmomotdiskriminering.se/bostadsprojektet

 

Kontaktperson Disa Nordling, ansvarig jurist

disa.nordling@malmomotdiskriminering.se

www.malmomotdiskriminering.se

Facebook: Malmö mot Diskriminering

Publicerat 15/10 2015 i kategorin Okategoriserade.


Efterlysning – praktikant till förstudie!

Vi vill flagga upp för att omständigheterna hos oss gällande möjlighet att göra praktik har ändrats.

 

 

Vi söker därför nu efter DIG som vill göra ideell praktik hos oss och kan börja ganska omgående. Du kommer att arbeta specifikt med en förstudie utifrån ett barnrättsperspektiv.

 

 

Då omständigheterna är plötsliga och tiden kort kommer vi frångå vår egentliga struktur för praktikansökningar vid detta specifika tillfälle. Är du intresserad så skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se

 

Publicerat 28/9 2015 i kategorin Okategoriserade.