Välkommen till Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en ideell förening som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Vi erbjuder kostnadsfri juridiskt rådgivning till personer som upplever sig blivit diskriminerade på arbetsplatsen, i skolan, som arbetssökande eller inom någon av de andra områden som skyddas enligt diskrimineringslagen.

Vi som arbetar på Malmö mot Diskriminering har tystnadslöfte. Du som vänder dig till oss för stöd och hjälp med att tillvara ta dina rättigheter kan därför känna dig helt trygg i att vi inte lämnar någon information vidare utan ditt godkännande. Då vi inte är en myndighet omfattas vi ej av offentlighetsprincipen.

Vi erbjuder även kompetenshöjande insatser i form av såväl paketlösningar som skräddarsydda föreläsningar, seminarier och utbildningar inom fältet mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi riktar oss till såväl föreningsliv, som till näringsliv och till offentliga aktörer. Är du intresserad och vill veta mer så kontakta oss gärna!

Nyheter från MmD


Julstängt på MmD

Malmö mot Diskriminering kommer att hålla stängt under julen. Under perioden 22 december till och med den 7 januari 2015 besvarar vi därför inte mail eller telefonsamtal. Så snart vi är åter kommer vi besvara inkomna mail, samtal och ärenden i kronologisk ordning.

 

Anmäla diskriminering?

Vi kan ta emot nya anmälningar efter den 7 januari. Tidsgränsen för att kunna ta upp ett diskrimineringsärende är 2 år från det att diskrimineringen skett. Om du ligger nära denna tidsgräns rekommenderar vi dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Vi vill passa på att önska Er alla en en fin jul!

 

Publicerat 19/12 2014 i kategorin Okategoriserade.


Nyhetsblad nr. 5

Nu finns årets femte Nyhetsblad från MmD ute. Den här gången summerar Nyhetsbladet årets som snart har gått och blickar in i nästa år.

 

Önskar du få Nyhetsbladet direkt i din mailbox eller har någonting du undrar över? Hör av dig till info@malmomotdiskriminering.se

 

Hela Nyhetsbladet finns här.

 

Publicerat 16/12 2014 i kategorin Okategoriserade.


Grundutbildning kring diskriminering och nätet

Under våren 2015 kommer MmD vid fyra tillfällen erbjuda en grundutbildning kring diskriminering och nätet tillsammans med Inte Okej. Utbildningen går igenom diskrimineringslagens och skollagens krav på skolorna och lyfter den straffrättsliga regleringen kring näthat. Utbildningen är en heldag och blandar såväl juridik och metod som teori och praktik. Mer information om utbildningen och anmälan hittar du på vår kurssida.

Publicerat 4/12 2014 i kategorin Okategoriserade.