Okategoriserade


Remissvar ”Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87)

Malmö mot Diskriminering (MmD) är en av remissinstanserna till utredningen Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87). Enligt kommittédirektivet för utredningen (Dir. 2014:10) ska den särskilda utredaren föreslå hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Enligt direktivet framgår också att syftet med utredningen är att ge förslag som säkerställer goda förutsättningar för personer som utsätts för […]

Jobba hos oss!

Vill du arbeta med att samordna och leda ett nationellt projekt om diskriminering på bostadsmarknaden? Eller vill du arbeta med omväxlande juridiskt arbete i detta projekt? Ta chansen! Vi söker nu två personer, en projektledare och en projektjurist till oss på Malmö mot Diskriminering.   Sök tjänsten här!   MmD arbetar utifrån ett inkluderande synsätt […]

ETT LITET STEG PÅ VÄGEN MOT ATT GÖRA BARNKONVENTIONEN TILL LAG

  Idag får Lagrådet* regeringens förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är ett steg, på en långsam väg innan konventionen faktiskt kan bli lag. Regeringen har tidigare lovat att lagförslaget skulle träda i kraft 2018, men nu har datumet skjutits upp till år 2020.   Malmö mot Diskriminering ser att det är […]

Sommarstängt på MmD v.27-31

Malmö mot Diskriminering har sommarstängt från måndag den 3 juli till 6 augusti.   Under denna period kommer vi därför inte ha möjlighet att svara i telefon eller kolla av mejlen. Mejlen kommer istället att besvaras i kronologisk ordning efter den 7 augusti. Så kommer vi återkomma till dig så fort som möjligt.   Råd […]

Inställd telefontid idag

Till följd av planeringsdag är dagens telefontid inställd. Nästa telefontid är onsdagen den 14 juni 10.00 – 14.00.   Frågor kan också skickas via mail till info@malmomotdiskriminering.se    

Jobba hos oss!

Vi söker ytterligare en projektjurist! Vill du arbeta mot barn och ungas utsatthet för diskriminering på antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering? Ta chansen! Projektet DiBU (Diskriminering mot Barn och Unga) vill efter ett år utöka sitt team med ytterligare en jurist.   Sök tjänsten här!   MmD arbetar utifrån ett inkluderande synsätt som riktar sig både […]

PRESSMEDDELANDE

Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen   Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning. – Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Sara Bäckström på RFSU. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på.   […]

PRESSMEDDELANDE

Malmö mot Diskriminering söker praxis i ärende rörande handskakning     I juni 2016 stämde Malmö mot Diskriminering Helsingborg stad för diskriminering. I dag går ärendet upp till huvudförhandling i tingsrätten i Lund. Ärendet rör en man som på grund av hur han hälsar inte längre fått arbeta kvar i kommunen.   ”Vi på Malmö […]

VÄLKOMNA TILL TVÅ DAGAR OM BOSTADSDISKRIMINERING!

  Anmälningar är öppna!   Den 28 mars bjuder Malmö mot Diskriminering in till en heldagskonferens med syfte att uppmärksamma och lyfta frågan om DISKRIMINERING PÅ BOSTADSMARKNADEN. Konferensen riktar sig till det civila samhället, den offentliga sektorn och alla som är intresserade och aktiva inom frågor om bostadsdiskriminering.   Dagen efter, onsdag den 29 mars, […]

Information om juridisk telefon- och mailrådgivning

Varje onsdag mellan 10 och 14 är MmD:s rådgivningstelefon öppen för frågor kring diskriminering. De som svarar är jurister med stor kunskap kring den svenska diskrimineringslagstiftningen.   På grund av stor ärendetillströmning, ett flertal pågående juridiska processer och organisatoriska förändringar kommer MmD dock inte kunna handlägga ärenden som inte redan är pågående under våren men […]