Anmäl diskriminering

Om du bor i eller har upplevt dig diskriminerad i Sydöstra Skåne och denna diskriminering har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, så kan du anmäla detta till oss på Malmö mot Diskriminering (MmD). Det kostar ingenting och vi har tystnadsplikt. Du är givetvis även välkommen att vända dig till vår rådgivning om du har allmänna frågor kring diskriminering.

Genom länkarna nedan kan du läsa mer om hur du gör en anmälan till oss: