Om oss

Malmö mot Diskriminering (MmD) är en lokal antidiskrimineringsbyrå.

 

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering.

 

Vi arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och för att vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi arbetar också för att skapa opinion kring frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter.

För mer information om MmD, läs under följande flikar: