Utbildning

Inom ramen för Malmö mot Diskriminerings (MmD) opinionsbildande arbete är utbildning, informations – och kunskapsspridning viktiga uppdrag. MmD erbjuder kompetenshöjande insatser i form av informationsinsatser, utbildningar, processledning och workshops inom mänskliga rättigheter och antidiskriminering. MmD:s grundsats för kompetenshöjande insatser vilar på en intersektionell och normkritisk grund.

 

MmD arrangerar utbildningar och workshops på uppdrag. Vår filosofi är att inget uppdrag är för stort eller för komplicerat, utan vi skräddarsyr våra utbildningar utifrån målgrupp samt de särskilda önskemål som föreligger uppdraget. Generellt planerar och utför vi utbildningsuppdrag på halv- och heldagar, men vi är också flexibla och kan ge komprimerade föreläsningar och informationsinsatser.

 

På Malmö mot Diskriminering har alla anställda utbildningsuppdrag inom ramen för sina tjänster. Malmö mot Diskriminerings anställda är samtliga högskoleutbildade med examens inom det fält vi arbetar inom. På byrån arbetar idag tre jurister samt två med tvärvetenskaplig examen inom mänskliga rättigheter, statskunskap, freds – och konfliktkunskap, genusvetenskap, internationell migrations – och etniska relationer. Inom ramen för de tvärvetenskapliga utbildningarna har även särskilda fördjupningskurser inom diskrimineringsrätt studerats.

 

Två av verksamhetens anställda är även författare till boken Diskrimineringslagen – från princip till praktik (Studentlitteratur) och under 2016 kommer ytterligare en anställd vid MmD att släppa en bok rörande diskriminering i skolan för Studentlitteratur förslag.

 

MmD är en mycket uppskattad utbildare och har sedan MmD bildades utbildat drygt 10 000 personer och genomfört en rad utbildningsinsatser gentemot flera olika aktörer. Bland dessa kan bl.a. nämnas:

 

  • Malmö stad
  • Mångfaldsprogrammet, Malmö Högskola
  • Handelsanställdas förbund
  • Byggnads Södra Skåne
  • Lunds kommun
  • Juridikum, Lunds Universitet
  • Anna Lindh Academy
  • Sveriges elevkårer
  • Antirasistiska filmdagar
  • Folkuniversitetet

Kontaktuppgifter för referenser kan lämnas om så önskas.

 

 

För mer information om vårt arbete med utbildning, informations – och kunskapsspridning, läs under följande flikar:

 

Utvärdering av utbildningar
För att öppna utvärderingen klicka här.

 

Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg? Tveka inte att kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se eller på 040 – 636 5 1 40.